Historie

In 1974 is binnen de Temagroep Planning gestart met het verrichten van onderzoek voor maatschappelijk achtergestelde groeperingen. Vanuit deze situatie is het Planologies Advies Buro (PAB) ontstaan. Deze winkel vormde een onderdeel van de afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. Het PAB is in 1985 opgegaan in de afdelingsbrede Bouwkundewinkel.

De Bouwkundewinkel is de enige Wetenschapswinkel aan de Technische Universiteit Eindhoven die nog bestaat. Een Wetenschapswinkel is een ‘informatiebureau dat gratis of tegen geringe vergoeding wetenschappelijk onderzoek verricht op sociaal- maatschappelijk terrein'. Deze Wetenschapswinkels slaan een mooie brug tussen de universiteit en de maatschappij. 

Dat de Bouwkundewinkel opgericht kon worden is een gevolg van ontwikkelingen, waarbij Wetenschapswinkels en hun werk in het algemeen steeds meer erkend en gewaardeerd werden. De Afdelingsraad van de afdeling Bouwkunde heeft in 1985 dan ook besloten om de Bouwkundewinkel officieel te erkennen en te ondersteunen. 

De Bouwkundewinkel is opgericht door studenten vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid, een doelstelling die in de voorbije jaren onveranderd is gebleven. De afgelopen jaren heeft de Bouwkundewinkel veel kunnen betekenen voor de verschillende individuen en groeperingen die bij de Bouwkundewinkel terecht konden.    

In 1974 Temagroep Planning started their activities regarding research for socially disadvantaged groups. As a result the Planalogies Advies Buro (PAB) was born. This shop was part of the department of the Built Environment of the Technische Hogeschool Eindhoven. In 1985 the PAB merged with the Bouwkundewinkel of the department of the Built Environment. 

The Bouwkundewinkel is currently the only Science Shop left at the Eindhoven University of Technology. Science Shops are information offices which conduct academic research in the social field for little or no costs. These Science Shops built a bridge between University and society.

Without the development of Science Shops in general, their work gained more acknowledgement and appreciation throughout the years, the Bouwkundewinkel could not have existed. In 1985 the board of the department therefore decided to officially acknowledge and support the Bouwkundewinkel.

The Bouwkundewinkel is founded by several students who considered social involvement as an important task, a goal that has not changed over the past few years. In recent years the Bouwkundewinkel has meant a lot to multiple individuals and groups who were able to get in contact with us.