Bouwkundewinkel

Voor aanvragers:

De Bouwkundewinkel behoort tot de WetenschapsWinkels verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Wij helpen groeperingen en individuen die problemen of vragen hebben op bouwkundig gebied, maar niet over de financiële middelen beschikken om een regulier adviesbureau of architectenbureau in te schakelen. Onze doelgroep bestaat dan ook voornamelijk uit huurders, bewonersgroepen, non-profit instellingen en verenigingen.

De winkel wordt bemand door vier studenten en begeleid door een medewerker van de faculteit Bouwkunde, dit zijn de winkeliers. Wij plaatsen de aanvragen in het onderwijs van de faculteit Bouwkunde. Daarbij wordt de student die een aanvraag gaat uitvoeren tijdens zijn project begeleid door een docent binnen de faculteit en een medewerker van de winkel.

De studenten gaan doorgaans op bezoek bij de aanvragers en bespreken het bouwkundig probleem. Vervolgens wordt op een wetenschappelijke wijze het probleem onderzocht. Het eindproduct van de studenten, in bijna alle gevallen een verslag, wordt opgestuurd naar de aanvrager.

Hierbij kan de winkel rekenen op de medewerking en ondersteuning van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.

For students:

The requests that are received are highly suitable to be executed by students at the Faculty of the Built Environment at the University of Technology Eindhoven. They get relevant practical experience and ECT’s by doing an assignment as an elective in their study program.

Are you interested to do a design or research for one of our clients? Sign up for the course ‘Practicum Bouwkundewinkel 7N0X0 (Bachelor College), 7KS3M0 (Graduate School) or 7N500 (Old phase). The Bouwkundewinkel helps to find the right tutor(s) and will give you the first contact with the client. The practical assignments are rewarded by ECTS’s dependent on the size of the assignment. In consultation with us and the tutors an assignment can be executed individually or in groups. It’s also possible to do an assignment as a bachelor or master project.

For an overview of the assignments that the Bouwkundewinkel has to offer right now click on ‘opdrachten’