Contact

Bouwkundewinkel Eindhoven

Bezoekadres
Gebouwnummer:  6
Gebouwnaam: Vertigo
Locatie in gebouw:  vloer 7 (rechts achterin)
Interne straatnaam: Groene Loper
Navigatie: De Zaale (navigatie uitzetten wanneer u op de TU/e campus bent)

Openingsuren:

In verband met de vakantie zullen we niet aanwezig zijn. 
De beste manier om contact met ons op te nemen is via email, we zullen zo snel mogelijk antwoord geven.

Postadres
Vertigo vloer 6
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
info@bouwkundewinkel.nl
tel: 040-2472621
fax: 040-2438595

Bouwkundewinkel Eindhoven

Visiting adres
Building number:  6
Building name: Vertigo
Location within the building:  Floor 7 (right side in the back)
Intern streetname: Groene Loper 
Navigation: De Zaale (shut down your navigation on the campus)

Opening hours:

We are not present due to the holidays. 
The best way to contact us is via email, we will answer as soon as possible.

Postadres
Vertigo vloer 6
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
info@bouwkundewinkel.nl
tel: 040-2472621
fax: 040-2438595