Contact

Bouwkundewinkel Eindhoven

Bezoekadres
Gebouwnummer:  6
Gebouwnaam: Vertigo
Locatie in gebouw:  vloer 7 (rechts achterin)
Interne straatnaam: Groene Loper
Navigatie: De Zaale (navigatie uitzetten wanneer u op de TU/e campus bent)

Openingsuren:

Dinsdag 13.30 - 16.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.30 uur

Postadres
Vertigo vloer 6
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
info@bouwkundewinkel.nl
tel: 040-2472621
fax: 040-2438595

Bouwkundewinkel Eindhoven

Visiting adres
Building number:  6
Building name: Vertigo
Location within the building:  Floor 7 (right side in the back)
Intern streetname: Groene Loper 
Navigation: De Zaale (shut down your navigation on the campus)

Opening hours:

Tueday 13.30 - 16.00 h
Thursday 9.00 - 12.30 h

Postadres
Vertigo vloer 6
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
info@bouwkundewinkel.nl
tel: 040-2472621
fax: 040-2438595